Termeni și condiții

Condiții generale

Clientul este rugat să citească si Termenii si Condițiile înainte de semnarea Contractului de Închiriere. Clientul trebuie să îndeplinească toate condițiile stipulate mai jos.

Firma Mouserent iși rezervă dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul fară explicații.

 

Vârsta clientului

Clientul și conducătorii desemnați, menționați în contract, trebuie să aibă minim 21 de ani și să fie posesori ai unui permis de conducere valid, cu o vechime mai mare de 1 an.

 

Utilizarea autoturismului

Clientul se angajează să conducă autoturismul închiriat respectând dispozițiile legale privind circulatia pe drumurile publice și alte reguli de bună conduită cum ar fi:
– nu va supraîncărca autoturismul și nu-l va folosi pentru transportul de marfă;
– nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge sau remorca alte vehicule sau remorci;
– nu va efectua reparații asupra autoturismului decât la garaje auto autorizate și numai cu acordul și conform cu instrucțiunile proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentării facturii eliberate în numele proprietarului, însoțită de devizul de reparații;
– nu va lăsa mașina deschisă (uși, geamuri, compartiment bagaje) sau cheile in contact pe perioadele in care mașina se află parcată;
– va utiliza autovehiculul in concordanță cu instrucțiunile de folosire a autoturismului emise de producătorul acestuia;
– nu va circula pe drumuri accidentate, desfundate și/sau nedeschise circulației rutiere;
– va circula cu autoturismul numai pe drumurile marcate pe hartă;
– va verifica permanent indicatoarele de bord, va opri imediat autovehiculul si va anunta proprietarul masinii in cazul apariției unei anomalii sau defecțiuni în funcționarea autovehiculului. Cazul neconformării atrage dupa sine plata integrala a remedierii defectiunilor survenite.
– nu va depasi viteza legală pe drumurile publice;
Nerespectarea acestor reguli de utilizare mai sus mentionate poate atrage dupa sine reținerea garantiei și plata de client a reparațiilor aferente pentru aducerea autovehiculului la starea de funcționare initială.

 

Predarea și recuperarea autoturismului

Predarea și restituirea autoturismului se face la locul, data și ora indicată de client și mentionată în Contractul de Închiriere, fară costuri suplimentare pe raza orașului București.
Autoturismului va fi predat clientului în condiții generale bune, fără defecte ascunse sau vizibile, orice informație asupra condițiilor de prezentare a autoturismului fiind făcută în contract.
Clientul va returna autoturismul împreuna cu actele, accesoriile și echipamentele primate la locul, data și ora precizate în Contractul de Închiriere.
În caz de întârzieri anunțate, de până la o ora, nu se percep tarife suplimentare. La returnarea autoturismului cu o întârziere anunțată, mai mică de trei ore față de ora specificată în Contractul de Închiriere, se percepe un tarif suplimentar pentru o jumatate de zi de închiriere, iar la întarzieri de peste trei ore se percepe un tarif suplimentar pentru o zi de închiriere.
La expirarea duratei de închiriere contractul devine nul, daca nu a fost convenit in alt fel, iar, în cazul nereturnării autoturismului, proprietarul iși rezervă dreptul de a declara autoturismul la politie ca fiind furat.

 

Condiții de plată

Tarifele sunt stabile in Euro și conțin TVA-ul și asigurările către terți. Plata cash se face în avans, în lei la cursul BNR din ziua plății.
La livrare, se solicită o garanție de 200 – 400 Euro. Garanția va fi utilizată doar in cazuri de distrugeri constatate în interiorul sau exteriorul autoturismului (200 Euro), furt ale părților autoturismului (300 Euro), pierderi ale documentelor autoturismului (100 Euro) sau ale cheilor autoturismului (150 Euro) etc.

Garanția va fi returnată la recuperarea autoturismului în bună stare de functionare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare.

 

Carburant și ulei

Combustibilul nu este inclus în preț și se află în sarcina clientului. Masina se livrează cu rezervorul plin, urmând a fi returnată in aceeași stare.

In cazul in care mașina este returnată cu combustibil lipsă față de rezrvorul plin, diferența de combustibil se va calcula la prețul de 2 Euro/litru.

Uleiul și întreținerea vehiculului sunt in sarcina proprietarului.

 

Asigurări

Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate terților numai pentru perioada de închiriere specificată în Contractul de Închiriere.
Proprietarul nu iși asumă nici o responsabilitate pentru obiectele lăsate în autoturism, pe durata perioadei de închiriere.
In caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Politie care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru functionarea asigurării și pentru repararea autovehiculului. Declarația la Politie este obligatorie în toate cazurile de accident, și anume dacă clientul este vinovat sau victimă, dacă este singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune aparute pe perioada parcarii autoturismului). Fară aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparații.

 

Dispoziții legale

Orice litigiu ce apare in derularea prezentului contract va fi supus instanțelor competente a jurisdicției din București.